-Aké je percentuálne zvýšenie/zníženie?


Aká je hodnota percentuálneho zvýšenia?


Aká je hodnota percentuálneho zníženia?
Aká je percentuálna chyba medzi experimentálnou a teoretickou hodnotou?
Aké je percentuálne zvýšenie/zníženie?


Aká je percentuálna chyba medzi experimentálnou a teoretickou hodnotou?

           

Náš kalkulátor percent je ideálny na vykonávanie jednoduchých aj zložitých výpočtov. Začíname s – čo je X z Y? Nástroj je používateľsky prívetivý a ľahko sa ovláda. Všetko, čo potrebujete urobiť, je zadať dve polia, a po stlačení tlačidla vypočítať, odpoveď, ktorú potrebujete, bude automaticky vyplnená v treťom poli.

Môžete skúsiť zadať rôzne kombinácie v rôznych poliach, aby ste získali predstavu o tom, ako náš nástroj funguje. Tiež zobrazuje kompletnú históriu vašich výpočtov, takže je ľahké sledovať.

Hodnota z percenta
Aby sme vypočítali hodnotu na základe percenta, používame vzorec V = P% * X
Napríklad, aby sme vypočítali 20% z 300, môžeme použiť vyššie uvedený vzorec.

1) Použitím vzorca, V = P% * X, máme P ako 20%, X, v tomto prípade, je 300.
2) Nahradením hodnôt vo vzorci, máme, V = 20% * 300
3) 20% prevedené na desatinnú formu sa rovná 0.20
4) Takže, hodnota V = 0.20 * 300 = 60
5) V = 60
6) Teda, 20% z 300 je 60.

Použitie kalkulačky percent
Potrebujeme zadať '20' do prvého poľa a '300' do druhého poľa. Kalkulačka potom vráti hodnotu 60, čo je rovnaká hodnota, ktorú sme získali z našich výpočtov.

Prevod hodnoty na percentá
Hoci existuje niekoľko rôznych spôsobov výpočtu percentuálneho podielu čísla, najjednoduchší zo všetkých uvádza percento (P) ako P = X1/X2 * 100. To sa číta ako X1 je P percent z X2.

Na príklad, aby sme zistili, aké percento z 200 je 80, použijeme vzorec P = X1/X2 * 100
1) Použitím vzorca, P = X1/X2 * 100, máme X1 ako 80 a X2 ako 200.
2) Nahradením hodnôt vo vzorci, máme P = 80/200 * 100
3) 80/200 je 0.40
4) 0.40 je v desatinnej forme. Na prevod na percentá ho potrebujeme vynásobiť 100
5) Takže 0.40 na percentá je 0.40 * 100 = 40%
6) Preto je 80 40% z 200.


Použitie kalkulačky percent
Musíme zadať '80' do prvého poľa a '200' do druhého poľa. Kalkulačka vráti hodnotu 40%, ktorá je rovnaká ako tá, ktorú sme získali z našich výpočtov.

Povečanie/Zníženie percent
Niekedy sa preferuje spomenúť zvýšenie alebo zníženie množstva v percentách. Percentuálne zvýšenie alebo zníženie možno vypočítať výpočtom rozdielu medzi dvoma hodnotami a jeho vyjadrením vo vzťahu k počiatočnej hodnote. Matematicky sa rozdiel berie ako absolútna hodnota, zvýšenie sa uvádza so znamienkom '+' a pokles sa označuje znamienkom '-'.

Príklad 1
Napríklad, ak cena produktu stúpla z $200 na $240 a potrebujeme zistiť percentuálnu zmenu, používame vzorec, P = V2 - V1 V1 * 100

1) Použitím vzorca, P = V2 - V1 V1 * 100, máme V2 ako 240, V1 ako 200.
2) Zamieňaním hodnôt vo vzorci, máme P = 240 - 200 200 * 100
3) P = 40 200 * 100 = 0.20 * 100 = 20%
4) Teda cena produktu sa zvýšila o 20 percent z 200


Použitie kalkulačky percent
Na výpočet percentuálneho zvýšenia musíme zadať 200 do prvého poľa a 240 do druhého poľa. To poskytne výstup 20%, čo ukazuje, že došlo k zvýšeniu o 20% z 200 na 240.

Príklad 2
Na druhej strane, ak cena klesla z $200 na $180 a potrebujeme zistiť percentuálnu zmenu, použijeme rovnaký vzorec P = V2 - V1 V1 * 100

1) Použitím vzorca, P = V2 - V1 V1 * 100 máme V2 ako 180, V1 ako 200.
2) Nahradením hodnôt vo vzorci, P = 180 - 200 200 * 100
3) P = - 20 200 * 100 = - 0.10 * 100 = - 10%
4) Negatívne znamienko v -10% naznačuje, že cena klesla oproti svojej pôvodnej hodnote.
5) Preto sa cena zmenila o -10% alebo klesla o 10% z jej pôvodnej hodnoty $200.


Použitie kalkulačky percent
Na výpočet percentuálneho zníženia musíme zadať 200 do prvého poľa a 180 do druhého poľa. Kalkulačka poskytne výstup -10%, čo ukazuje, že došlo k zníženiu ceny o 10% z $200.

Použitie kalkulačky percent
Tieto funkcie sú nevyhnutné takmer vo všetkých oblastiach života a sú kľúčové pre správu financií:
-    Ak ste už niekedy navštívili potravinový obchod, určite ste narazili na kupóny alebo bannery volajúce 'zľava!' alebo ste dostali účet s komplikovanými percentuálnymi výpočtami.
-    Ak ste študent obchodu, potom by tieto výpočty boli dennou súčasťou vášho života—ako daň, úrok, inflácia atď.

Čo je percento?
Percento je len jedným zo spôsobov, ako možno vyjadriť číslo, pomer alebo zlomok. Široko sa používa v každodennom živote na vyjadrenie pravdepodobností, známok a omnoho viac.
Znak použitý na jeho znázornenie je '%.' Predpokladajme, že 10% by znamenalo 0,10, 10 pct, 10/100, alebo desať stotín.
Ak ste zaznamenali symbol s ďalšími kruhmi, nie je to chyba. Tu je, čo to znamená:
‰ – na tisíc (per mille)
‱ - na desať tisíc (bázický bod)